વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા ચા-નાસ્તાની લારીઓ ઉચકાઈ

વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા ચા-નાસ્તાની લારીઓ ઉચકાઈ

નવસારી જિલ્લા ના વિજલપોર નગરપાલિકા ના હદ વિસ્તાર માં થી આજે ૧૭ ચા – નાસ્તા ની લારીઓ વિજલપોર ના અધિકારીઓ અને પોલિસ બન્દોબસ્ત સાથે ઉચકી લેવ…

Rate this
Read more
Share
WhatsApp chat