એલોપેથિકના ૩૦૦થી વધુ દવાઓ પર સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ

એલોપેથિકના ૩૦૦થી વધુ  દવાઓ પર સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ

આજે મેડિકલ સ્ટોર પર કે  જનરલ સ્ટોર ઉપર માથાનો દુઃખાવો, શરદી, ડ…

Rate this
Read more

નવસારી જિલ્લા માં સરકારી કચેરીઓ માં કાર્યરત ડ્રાઈવરો કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરો ની માહિતી.....?

નવસારી જિલ્લા માં સરકારી કચેરીઓ માં કાર્યરત ડ્રાઈવરો, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરો,અને મજુરોની માહિતી પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીની કચેરીના જાહે…

Rate this
Read more