એલોપેથિકના ૩૦૦થી વધુ દવાઓ પર સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ

એલોપેથિકના ૩૦૦થી વધુ  દવાઓ પર સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ

આજે મેડિકલ સ્ટોર પર કે  જનરલ સ્ટોર ઉપર માથાનો દુઃખાવો, શરદી, ડ…

Rate this
Read more

डायबिटीस से मुक्ति

1947 से पहले अंग्रेजो के गुलाम अब अंग्रेजी दवाओं के आइये हम सब मिलकर अपने साथ परिवार मित्र समाज के साथ भारत को डायबिटीस जैसे खतरनाक बीमारी से आजाद करवाये
क्या आप डायबिटीस के मरीज हैं ?
क्या आप को आजीवन परहेज़…

Rate this
Read more