નવસારી જિલ્લા માં સરકારી કચેરીઓ માં કાર્યરત ડ્રાઈવરો કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરો ની માહિતી.....?

નવસારી જિલ્લા માં સરકારી કચેરીઓ માં કાર્યરત ડ્રાઈવરો, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરો,અને મજુરોની માહિતી પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીની કચેરીના જાહે…

Rate this
Read more

નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરી માં RCPS ACT 2013 અને RTI 2005 લકવા ગ્રસ્ત ..જવાબદાર કૌણ.......?

નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરી માં RCPS ACT 2013 અને RTI 2005 લકવા ગ્રસ્ત ..જવાબદાર કૌણ…….?

 આજે ગુજરાત રાજ્યના ઐતિહાસિક અને સં…

Rate this
Read more

નવસારી-સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત મહિલા સ્વચ્છતા જાગૃતિ દિવસની ઉજવણી કરાઇ 

સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રા) અંતર્ગત મહિલા સ્વચ્છતા જાગૃતિ દિવસની ઉજવણી કરાઇ 

અધિકારી શ્રી સુઈ રહ્યા છે ..

 

નવસારીઃ-મહિલા સશકિતકરણ પખવાડિયા ઉજવણી અંતર્ગત મહિલા સ્‍વચ્‍છતા જાગૃતિ દિવ…

Rate this
Read more

નવસારી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં મહિલાઓ માટે વિશેષ કાર્યક્રમ

નવસારી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં મહિલાઓ માટે વિશેષ કાર્યક્રમ

નવસારી જિલ્લા માં નવસારી એગ્રીકલ્ચર કોલેજ માં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં ડો.સી.કે..ટિંબડિયા ના નેજા હેઠ…

Rate this
Read more

डायबिटीस से मुक्ति

1947 से पहले अंग्रेजो के गुलाम अब अंग्रेजी दवाओं के आइये हम सब मिलकर अपने साथ परिवार मित्र समाज के साथ भारत को डायबिटीस जैसे खतरनाक बीमारी से आजाद करवाये
क्या आप डायबिटीस के मरीज हैं ?
क्या आप को आजीवन परहेज़…

Rate this
Read more

વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા ચા-નાસ્તાની લારીઓ ઉચકાઈ

વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા ચા-નાસ્તાની લારીઓ ઉચકાઈ

નવસારી જિલ્લા ના વિજલપોર નગરપાલિકા ના હદ વિસ્તાર માં થી આજે ૧૭ ચા – નાસ્તા ની લારીઓ વિજલપોર ના અધિકારીઓ અને પોલિસ બન્દોબસ્ત સાથે ઉચકી લેવ…

Rate this
Read more