મુખ્ય સમાચાર

*એકવાર અવશ્ય વાચો અને આપણા મિત્રોને મોકલો
દાન કરવા થી ધનની શુધ્ધિ અને મેહનત કરવા થી તનની શુધ્ધિ થાય…મદદ કરવા થી મનની શુદ્ધિ થાય …
કોઈ પણ બીમાર ને સારુ કરવા અને કરાવવા માં મદદરૂપ થવા રોજગાર અપાવવા માં મદદરૂપ થવા થી જીવનની શુધ્ધિ થાય….
આપશ્રીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ મદદ થી કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત કરિશ્મા નૈસર્ગિક ઉપચાર કેન્દ્ર દ્વારા વિશ્વસ્તરીય ગુળવત્તા આઈ એસ ઓ 9000 અને ભારત સરકાર દ્વારા પ્રમાણિત સ્વદેશી દવાઓ 25% થી 50% ડિસ્કાઉન્ટથી – ડાયાબિટીસ, હાર્ટ, કેન્સર, શરીર માં દરેક પ્રકારના થતા સામાન્ય થી અસાધ્ય માં અસાધ્ય રોગોની સારવાર માટે ફ્રી માર્ગદર્શન અને રાહતદરે દવાઓ આપવામાં આવશે….
શિક્ષિત બેરોજગાર ભાઈ બહેનો ને કોઈ પણ જાત- પાત ના ભેદભાવ વગર વિના મુલ્યે સ્વરોજગાર માટે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે
આજે જ સમય મેળવી રૂબરૂ મુલાકાત કરો..
કરિશ્મા નૈસર્ગિક ઉપચાર કેન્દ્ર
અલકાપુરી સોસાયટી શિવાજી ચોક વિજલપોર નવસારી ગુજરાત
મો. 9898630756
9227850786
02637-280786
Type a message…

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat