સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ પાર્ટી ના નગરસેવકો નવસારી જિલ્લામાં સાથ છોડવા મજબૂર કે........!

આજે વર્ષો થી નવસારી જિલ્લામાં નવસારી ના તમામ નગરપાલિકા ના વિકાસ ના કામો માટે સામાન્ય સભા ફકત એક નાટક કરી રહ્યા છે.અને વિકાસ ની ગીતો ગવાય રહ્યો છે. શાસન દ્વારા કરવામાં આવતો નાટક માં પ્રશાસનિક અધિકારીઓ ની મિલીભગત જોવા મળે છે.અને ગુજરાત રાજ્ય ના જાબાજ વિદ્વાન અધિકારીઓ ને પણ ભોગ છેલ્લે લેવામાં આવે છે. નવસારી જિલ્લાના વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજે ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમા ઉપર છે. ગેરકાયદેસર સિવાય કોઈ પણ કામ માટે વિજલપોર નગરપાલિકા માં કોઈ જવાબ દાર અધિકારી ન હોય અને અહી ના શાસક ના લુખ્ખી ગુડાગર્દી સામે પ્રશાસન ના અધિકારીઓ નતમસ્તક થવા ના એતિહાસિક પરંપરા સામે કાયદેસર અધિકારીઓ આવા રાજી નથી. વિજલપોર હોય ગણદેવી બીલીમોરા  હોય કે નવસારી આજે કાયદેસર અધિકારી જ નથી. તાજેતરમાં શૈક્ષણિક લાયકાત વગર ઈકસપાયરી ડેટ ના કોઈ પણ સ્થળે નો ચાલે રબર સ્ટેમ્પ શોભા ના ગાઠીયા સમાન વિકાસ ના કામો માં કાયદેસર સહિ પણ ન કરી શકે એવા બિશ્વ વિખ્યાત વિદ્વાન મોદી સરકાર ના વિકાસ નો કામ કરશે. આજે નવસારી ના નાગરિકો ને ફરી થી ખરેખર નરેન્દ્ર મોદી ની યાદ આવી રહી છે. આજે ઠેર ઠેર વિકાસ પાર્ટી માં પોતાના જ સાથ નથી ત્યારે પહેલા પોતાના સાથ ભેગા કરે પછી સોના સાથ ….

 

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat