સરકારની પકૌડા રોજગાર યોજના માં લારી ઉપર ધંધો કરનાર નો સમાવેશ

નવસારી નગરપાલિકા માં કરોડો રૂપિયા ના ફાયદો માં લારી ગલ્લા કાદા બટાટા  શાક ભાજી બેચનાર નો સમાવેશ કરવા નો મહત્વ પૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે. ત્રણ લાખ રૂપિયા ટ્રાફિક પોલીસ ની સંસ્થા ને દાન આપનાર સેવાભાવી નગરપાલિકા હવે લારી ગલ્લા જમીન ઉપર ધંધો કરનાર પાસે વસૂલ કરશે. નગરપાલિકા ઓ દ્વારા 11 લાખ નાગરિકો પાસે વેરા કે અન્ય દ્વારા લેવામાં આવે લ રકમ દાન કરવા માટે કોઈ અધિકાર નથી. રોજગાર આપવા બદલે ગરીબ નાગરિકો પાસે કયા આધારે ભાડું લેવા માટે  ઠરાવ કરેલ છે..?
પાર્કિંગ માટે ની જગ્યા માં લાખો રૂપિયા ભાડે આપનાર બિલ્ડરો ને છુટ આપતી નગરપાલિકા ના પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા સભ્યો  ના હવે કયા કાયદા મુજબ કામ કરી રહ્યા છે.એ હવે જોવાનું બાકી રહ્યુ…

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat