નવસારી શહેર માં પાર્કિંગની જગ્યા માં દોડિયા કલાસ ! તપાસ કરનાર અધિકારીઓ અજાણ કે મિલીભગત ? જવાબદાર કૌણ….?

નવસારી શહેરમાં પાર્કિંગની જગ્યા માં દોડિયા કલાસ ! તપાસ કરનાર અધિકારીઓ અજાણ  કે મિલીભગત ?  જવાબદાર કૌણ….? 

                      આજે નવસારી નગરપાલિકા અને સુરક્ષા વિભાગની કામગીરી કાબીલે તારીફ છે. નવસારી નગરપાલિકા સમૃદ્ધ વિકાસ અને પારદર્શક છે. કરોડો રૂપિયાની આવક મેળવી રહ્યા છે. નવસારી નગર પાલિકા ને ભારત સરકાર દ્વારા પ્રમાણ પત્ર આપવામાં આવેલ છે. સારા માં સારા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવી અધિકારીઓ કર્મચારીઓ રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. અને સરકાર સાથે અહીં તમામ એ સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ એમા નાગરિકો ને કોઈ પણ ફાયદો નથી. અહીં ઉપરોક્ત તમામ આવક માટે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગીય દલિત શોષિત બેરોજગાર નાગરિકો ને જ ભોગ લેવામાં આવી રહ્યો છે. પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત માં શોપિંગ સેન્ટર સામે શક્તિ દોડિયા કલાસ ને ગ્રાઉન્ડ ફલોર માં લાખો રૂપિયા ભાડે લઈ આપવામાં આવેલ છે. જે ખરેખર પાર્કિંગ માટે હોઉ જોઈએ. અને સદર કલાસના સંચાલક પાસે દરેક પ્રકારના લાયસન્સ છે. એવો સંચાલક શ્રી એ જણાવ્યું છે. અને સદર કલાસ માંટે કલાસ માં શીખવા માટે મોટી ફી ઉઘરાવી રહ્યા છે.કાયદા મુજબ સંચાલક શ્રી બુક પોતે છપાવી પોતે કાયદાની ધમકીઓ આપી પોતાના કાયદા મુજબ જ કામ કરતા સંચાલક પાસે કાયદેસર સદર ક્લાસ  કાયદા મુજબ કેવી રીતે શક્ય છે. એ હવે તપાસ પછી કહી શકાસે.નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા ગુમાસ્તા ધારા નો લાયસંસ આપી મનોરંજન કર કે અન્ય પરવાનગી ખરેખર ચોપડે છે કે અગાઉ ની જેમ અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ પોતે જ વસુલ કરી રહ્યા છે. પોલિસ વિભાગ દ્વારા પરવાનગી કેવી રીતે આપવામાં આવી. આજે હાલાત બદ થી બદતર જોવા મળી રહી છે. એવા સમયે રોજ રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી ક્લાસ ચલાવવો ..!  આ સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ નવસારી નગરપાલિકા ના મુખ્ય અધિકારીશ્રી અને પોલીસ વિભાગ ના સંબધિત   અધિકારીઓ અગમચેતીના પગલા સ્વરૂપે તપાસ કરે એ અત્યંત જરૂરી અને સમયની માંગ છે….
Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat