વિજલપોર નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર દ્વારા ગાંધી રોડ બિલ્ડર્સ ને નોટિસ

વિજલપોર નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર દ્વારા ગાંધી રોડ બિલ્ડર્સ ને નોટિસ 
        નવસારી જિલ્લા ના વિજલપોર નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર દ્વારા નવસારી જિલ્લા ના સૌથી સસ્તુ અને મોડુ કામ કરનાર પ્રખ્યાત ગાંધી રોડ બિલ્ડર ના સંચાલક શ્રી ને મજુરો કર્મચારીઓ ની કાયદેસર વિગત જે નજીક ના પોલિસ સ્ટેશન માં આપવાની હોય છે તેની વિગત માટે નોટિસ આપેલ છે. મળેલ માહિતી મુજબ ટુંક સમય પહેલા બે બાઈક ચોર જે પહેલા કડિયા કામ કરતા હતા. અને સરકાર શ્રીના જાહેરનામા મુજબ દરેકે દરેક ને કોઈ પણ મજુર અને કર્મચારીઓ ની વિગત નજીક ના પોલિસ સ્ટેશન માં આપવો ફરજીયાત છે.અને હાલ માં દેશ ની સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે અતિ જરૂરી છે. આપણા દેશ ના મોટા ભાગ ના રાજ્યો માં આતંકવાદી ગતિવિધિયા હાલ માં કાર્યરત છે. જેમા આવેલ પહેલા એવા બિલ્ડરો પાસે કોઈ પણ કામ કરી સંપૂર્ણ રીતે રેકી કરી અંજામ આપવાની ઘટના બની રહી છે. જેના અનુસંધાન માં એક જાગૃત નાગરિક દ્વારા જન હિત થી સંકળાયેલ માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ના કલમ ૨૪ મુજબ માહિતીઓ માગેલ હતી. અને દુર્ભાગ્યવશ ગાંધી રોડ બિલ્ડર્સ ના સંચાલક શ્રી ને તારીખ ૨૧/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ સદર નોટિસ આપવામાં આવેલ છે.અને સદર સંચાલક શ્રી પાસે કોઈ પણ માહિતી ન હશે જેથી આજ રોજ સુધી કોઈ પણ માહિતીઓ આપેલ નથી. હવે નવસારી જિલ્લાના ચિફ ઓફિસર પોતાના મળેલ સત્તા મુજબ સદર સંચાલક સામે આગણ ની કાયદેસર કાર્યવાહી કરી પોલિસ સ્ટેશન માં ફરિયાદ દાખલ કરાવશે ખરા….
 ઉપરોક્ત સમાચાર ની ગંભીરતાથી નોધ લઈ નવસારી જિલ્લા ના સમાહર્તા શ્રી કાયદેસર જન હિત સાથે દેશ ની સુરક્ષા માટે સરકારના જાહેરનામા મુજબ તત્કાલ કાર્યવાહી કરશે જે આજની અત્યંત જરૂર છે.
Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat