નવસારી જિલ્લા માં હાસાપોર ગ્રામ પંચાયત ના તલાટી કમ મંત્રી શ્રી……?

નવસારી: –
જલાલપોર તાલુકા ના હાસાપોર ના તલાટી નો આરટીઆઈ હેઠળ પ્રશંસનીય કામગીરી કાબીલે તારીફ કે ………?
આજે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર મોટા ભાગના  પ્રશાશનિક અધિકારીઓ ની કામગીરી થી બદનામ થઈ રહ્યું છે.  ગુજરાત રાજ્ય સરકાર ગમે એ કાયદાઓ ઘડે ..સરકાર ગમે તેટલી સુવિધાઓ કે વેતન આપે પણ અહીં હેરાફેરી કરવા વગર નો આલે. 
નવસારી જિલ્લા ના જલાલપોર તાલુકા ના હાસાપોર ગામ પંચાયત ના તલાટી કમ મંત્રી શ્રી ને જાગૃત નાગરિકો દ્વારા મળેલ માહિતી મુજબ તલાટી નહીં ફકત મંત્રી શ્રી કહેવામા જ એમને  સારૂ લાગે છે.  લોકરક્ષક પર્યાવરણ માનવઅધિકાર સંસ્થા ના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા સદર કચેરી ના ટીસીએમ  પાસે એક આરસીપીએસ ની માહિતી અને એક આરટીઆઈ હેઠળ માહિતી માંગવામા આવેલ હતી . જેના અનુસંધાનમાં માં.અ.અ.2005 હેઠળ પ્રશંસનીય કામગીરી ની માહિતી મા  કાયદેસર આપેલ જવાબ મુજબ  પહેલાં આરસીપીએસ માં કશુ ખબર જ ન પડી પણ આરટીઆઈ હેઠળ નિરીક્ષણ કરવાની માહિતી મા નિરીક્ષણ કરવા પહેલાં જ    નાણા ભરવાની ફરમાન જારી કરી. દેશમુખ સાહેબ ની ફરમાન ના ગંભીરતાથી નોંઘ લેતા એમના માન સન્માન ખાતર આઈપીસી ની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નહિ નોંધાવતા સામાન્ય રીતે આરટીઆઈ હેઠળ પ્રથમ અપીલ ન્યાય માટે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી .છતા સદર કચેરી ના તલાટી કમ મંત્રી શ્રી દેશમુખ સાહેબ નિરીક્ષણ કરવા વગર નાણા ભરવાના ફરમાન કાયદેસર કાયદા મુજબ ખોટા સાબિત થયું 
દેશમુખ સાહેબ શ્રી માંગેલ માહિતી માટે જલાલપોર તાલુકા ના તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી ના હુકમ છતા ખોટી અધુરી માહિતીઓ આપેલ છે.
જેનો ખુલાસો અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માટે  તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી અને નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી પાસે વિનંતી કરવામાં આવશે. અને સરકાર શ્રી પાસે એવા ઐતિહાસિક કામગીરી કાબીલે તારીફ કાર્યરત અધિકારી શ્રીદ્વારા કરેલ તમામ કામગીરી વર્ષ 1971 ના કાયદા મુજબ તપાસ કરવા માટે કાયદેસર કાર્યવાહી બાબત નિવેદન કરવામાં આવશે.જેની આજે અત્યંત જરૂર અને નાગરિકો ની માંગ છે.

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat