વિજલપોર નગરપાલિકા માં ચોખ્ખું પાણી માટે જવાબદાર કોણ?

વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજે સરકાર કરોડો રૂપિયા નવી નવી યોજનાઓ માટે આપી રહ્યો છે. છતાં આજ સુધી શિક્ષા સુરક્ષા સ્વાસ્થ્ય ની વેસિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી.જેના અનુસંધાનમાં જાગૃત નાગરિકો વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજ સુધી મોટા ભાગના અહીં અધિકારીઓની હોય કે પ્રશાસન ના પદાધિકારીઓ ની શૈક્ષણિક લાયકાત ની કમી અને ભ્રષ્ટાચાર છે. એવુ માની રહ્યો છે.
વિજલપોર નગરપાલિકા માં ચોખ્ખું પાણી માટે નગરપાલિકા જવાબદાર નથી .એવી માન્યતા ધરાવતા અધિકારીઓ કામ કરે છે.  ઠેર ઠેર બિનઅધિકૃત પાણી ની ફેક્ટરીઓ ના માલિકો માં ભાગીદારી ની તપાસ કરવો જોઈએ.
વિજલપોર નગરપાલિકા માં 226 વિનઅધિકૃત વાંધકામ ની તપાસ વર્ષો થી ચાલી રહયુ છે.  મોટા ભાગના વિલ્ડિગો પરમીશન થી વધુ માં બાંધ કામ કરી છે. બ્લોક પેવિંગ હોય કે રસ્તો કાયદેસર તપાસ કરવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓની અછત છે.
વિજલપોર નગરપાલિકાની જમીન ઉપર ટીપી સ્કીમ જ નથી . કમીટી હવે મંગલ ગ્રહ ઉપર કામ કરશે.
વિજલપોર નગરપાલિકા માં મોટા ભાગ ના નગરસેવકો પહેલી વાર ગ્રેજ્યુએટ છે એવી માહિતી ચર્ચામાં ચાલી રહી છે.  જેથી ભવિષ્યમાં જરૂર હશે કમીટી ઘડવામાં આવી છે. 
વિજલપોર નગરપાલિકા માં હવે વિકાસ લક્ષી જ કામો થશે. વિજલપોર નગરપાલિકાના પ્રતિનિધિઓ માં ખુશી ના માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ વિજલપોર નગરપાલિકા ના નાગરિકો  એવી બાતો માં કોઈ રસ નથી નજરે આવી રહ્યો.  હવે ખરી હકીકત આવનારા સમયમાં જ ખબર પડશે…

Rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
WhatsApp chat